Advanched IEMT

Integral Eye Movement Therapy

IEMT combineert technieken uit NLP, hypnose, BML en provocatief coachen en is inzetbaar bij:

 • Stressreductie
 • burn-out preventie
 • terugkerende of onderdrukte emoties: angst (bijv. faalangst), verlies, afscheid en rouw, boosheid, schaamte, schuld, (aanhoudend) verdriet enz.
 • traumabehandeling, PTSS
 • gedragsverandering bijv.:
  • grenzen stellen
  • zelfvertrouwen
  • belemmerende gedachten: ‘Ik kan/ben niet …’
 • verwerkingsproblematiek van ingrijpende (jeugd)ervaringen.
 • depressie
 • verlichting bij pijn en fysieke klachten
 • verstoorde relaties met anderen/ opstellingen 

Hoe werkt het?

Vanuit de gevoelsbeleving gaan we met behulp van een aantal vragen terug naar de eerste herinnering van het gevoel, ‘de imprint’. Tijdens het oproepen van het gevoel en de gebeurtenis/ situatie gaan we de ogen volgens een bepaald patroon bewegen. Dit herhalen we bij ieder gevoel en iedere associatie/ gebeurtenis, tot we tijdens de controle-ronde ervaren dat je geen reactie meer opmerkt of het zelfs helemaal niet meer kan terughalen/ oproepen. Zo leren we het brein om weer breder te kijken en de herinnering te laten vervagen en te ontdoen van de emotionele lading.

Het verhaal vertellen, of zelfs het benoemen van het gevoel is niet nodig om de oorzaak te kunnen oplossen. Dit is heel fijn voor mensen die moeilijk of niet graag praten over gevoelens of gebeurtenissen en ook voor pubers en jongere die niet alles willen vertellen en delen.  

Vervolgens kom je terug in het heden, zonder de oude triggers (emoties) en reacties. Dit zorgt voor een upgrade van de identiteit: oude programma’s worden getransformeerd naar een vrijer leven en nieuwe manier van zijn.

Naast het werken met de oogbewegingen, gaan we ook aan de slag met inzicht oefeningen om het bewustzijn te vergroten. Vooral bewustwording van de impact van fysiologie op stemming. Zo krijg je meer grip op je eigen gemoedstoestand.

IEMT in Combinatie met Opstellingen geeft niet alleen inzichten maar direct op oplossingen!!

Er wordt me vaak gevraagd wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen EMDR en IEMT. Beide methodes werken immers met oogbewegingen? Is IEMT dan niet gewoon een imitatie van EMDR?

https://www.integraleyemovementtherapy.wiki

Overeenkomsten en verschillen EMDR en IEMT

EMDR

EMDR timmert al vele jaren hard aan de weg en is inmiddels evidence based.

Linda de Voogd heeft in 2018 wetenschappelijk bewezen dat het werken met oogbewegingen conform EMDR- protocol effectief is voor de behandeling van trauma’s.

Mag alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde psychologen.

Iemand die een EMDR- sessie doet moet rekening houden met bij- en nawerkingen als duizeligheid, misselijkheid of hoofdpijn. Hierdoor kan hij/zij mogelijk een tijdje niet  werken.

Ontwikkeld voor traumabehandeling. Behandelt één trauma per keer. De toepassingsgebieden breiden zich uit.

Werkt met oogbewegingen, tapjes en geluidjes.

Door middel van gespreksvoering wordt gezocht naar de herinnering die de kern vormt van de aanwezige problematiek. In de regel moet de client de hele herinnering herbeleven voor er met oogbewegingen wordt gewerkt aan de verwerking van de herinnering. Op deze herinnering worden de oogbewegingen toegepast. Na het doen van de oogbewegingen wordt gevraagd wat het restant gevoel nog is bij die herinnering. Er  worden er opnieuw oogbewegingen gedaan op dezelfde herinnering.

IEMT

IEMT is nog vrij nieuw en nog niet evidence-based. 

De associatie van IEMT-practitioners streeft naar beroepserkenning. Er lopen in Engeland vooronderzoeken op gebied van PTSS en psoriasis.

Mag uitgevoerd worden door gecertificeerde coaches, counselors, psychologen, therapeuten.

Een IEMT- sessie heeft over het algemeen weinig tot geen bij- of nawerkingen.

Ontwikkeld om verlichting te brengen op het gebied van chronische emotionele en stress-gerelateerde  problematieken.

Geschikt voor: stressreductie, preventie en behandeling van burn-out, angst, depressie, traumabehandeling, PTSS (ook voor complexe meervoudige traumatische problematiek). En fantastisch inzetbaar voor persoonlijke groei.

Werkt met oogbewegingen en met de fysiologie. De oogbewegingen volgen meerdere lijnen en zijn breder dan bij EMDR. Er wordt precies geobserveerd waar de verandering plaats vindt, om doelgericht en snel verandering te faciliteren.

In verbinding met een gevoel waar iemand in het heden last van heeft, wordt d.m.v. instructies teruggegaan naar de eerste keer met dit gevoel. Soms kom je uit bij herinneringen waar iemand zich niet bewust van is. Op deze herinnering (imprint) worden de oogbewegingen toegepast. Na het doen van de oogbewegingen, volgt er een testprotocol. Bij elk nieuw gevoel wat bovenkomt, wordt teruggegaan naar de daarbij behorende imprint. Er passeren dus meerdere herinneringen de revue. De client hoeft niets over de inhoud van de herinnering te vertellen. Hierdoor kan snel en effectief gewerkt worden.

Jeshcoaching is aangesloten bij “The association for IEMT Practitioners”