Alle vergoedingsmogelijkheden op een rij

Coaching valt niet onder de primaire ziektekosten. De NOBCO heeft daarom geen overeenkomsten met zorgverzekeraars kunnen afsluiten, waardoor genoten consulten van coachees bij NOBCO coaches niet leiden tot (gedeeltelijke) vergoeding hiervan bij zorgverzekeraars.

Werkgever/ check CAO

In het kader van preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn werkgevers in toenemende mate bereid om de kosten van coaching voor hun werknemers te vergoeden.

 

Coaching kan mogelijk worden vergoed door de werkgeven vanuit een ontwikkel- en opleidingsbudget voor medewerkers. Coaching bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling en kan het bijdragen aan jou professionaliteit.

Bespreek de mogelijkheden met de directie, leidinggevende of de afdeling P&O/HRM

Het is mogelijk om tijdens het kennismakingsgesprek concreet te maken wat jij wilt bereiken met coaching en hoe dit bijdraagt aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. Met een helder plan en mits nodig een offerte kun je het gesprek aangaan.

Ben je aan het re-integreren?
Werkgevers kunnen mogelijk na overleg met de bedrijfsarts de kosten voor coaching vergoeden in het kader van Wet Verbetering Poortwachter. Neem contact op met je bedrijfsarts en/of werkgever om de mogelijkheden te onderzoeken. 

 

Belastingaftrek ondernemers

 Voor zelfstandige ondernemers zijn de kosten voor coaching aftrekbaar als bedrijfskosten. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl

 

Belastingaftrek particulieren

 Wanneer je als particulier de kosten voor coaching en loopbaanbegeleiding zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken.

Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl of neem contact op met een belastingadviseur.

Therapie & IEMT kun je inbrengen als aftrekpost “bijzondere ziektekosten” bij de aangifte inkomstenbelasting

PGB

Mensen met een PersoonsGebondenBudget (PGB) kunnen deze kosten mogelijk via het PGB vergoed krijgen.

 

UWV-uitkering

Het UWV stelt geld beschikbaar voor herstel en (re)integratie. Bespreek met je UWV-coach of er geld beschikbaar is voor je